• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

נוער

תרבות נוער

הנוער מהווה מרכיב מרכזי בהווי היישובי ובחיי הקהילה, מקושר מאוד לישוב, ורואה עצמו כדור ההמשך שלו.

רכזי הנוער אחראים על תוכנית פעילות רב שנתית אינטנסיבית הכוללת: טיולי נוער בחופשות, פעולות אמצע שבוע, פעולות שבת, פינת נוער שבועית במידעון, ארגון הרצאות, הצגות, ימי כיף, פעילות קיץ ענפה (תוכנית קיץ ובנית "לוח קיץ" למשך חודשי החופש), נטילת חלק משמעותי בארגון ובהשתתפות פעילויות התרבות הכלל יישובי. ומעל לכל יצירת קשר הדוק וחם עם הנוער, מתן אוזן קשבת למצוקות, ופתיחת ביתם הפרטי של הרכזים לכל צורך.

רכזי הנוער לשכבת ט' – י"ב:   אוריה ודוד אבו - נייד: 052-4549963

בני עקיבא

בני עקיבא סניף עתניאל הינו סניף שוקק חיים, המבטא את הוואי הילדים והנוער בקהילה ועוסק בפעילויות ערכיות ומהנות ע"י הקומונרית וצוות הדרכה מצויין מנוער הישוב. הפעילות בסניף מתבצעת בנפרד לבנים ולבנות במשך השבתות וימות השבוע.

קומונרית: רננה דילמוני - נייד: 052-3664530