• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

ילדי עתניאל מתפללים

מתפללים - קטן


ילדי עתניאל מתפללים למען החיילים!

הילדים היקרים נפגשו והתפללו בכוונה גדולה שהחיילים הגיבורים יחזור בשלום הביתה..
כמה טוהר, אמונה ומתיקות.. :)

tzuk 1      tzuk 2   

tzuk 3      tzuk 5

tzuk 6      tzuk 7