• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

הכנסת ספר תורה

בית כנסת

הכנסת ספר תורה לבית הכנסת שירת משה בנחלת עמי

013

לפני מספר ימים זכינו להכניס ספר תורה לבית הכנסת 'שירת משה' בשכונת נחלת עמי.
ספר התורה הוכנס מתרומתם של משפחת דנא פיקארד היקרה!
משפחת דנא פיקארד מלווה אותנו כבר שנים רבות ושותפה פעילה בהתפתחות השכונה. גם בית הכנסת בשכונה קרוי על שם סב המשפחה.
ספר התורה הוכנס ברוב עם והדרת מלך בשירה ובריקודים.
תודה רבה למשפחת דנא פיקארד ולכל השותפים למצווה ולשמחה.
בית עתניאל 559846 261162727374551_1094830954_n       1455143 261163320707825_221962038_n        1452012 261162274041263_1331692588_n