• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

ישיבת הסדר עתניאל – בית ועד הר חברון

ישיבת ההסדר שוכנת במבנה מרשים בכניסה לישוב. הישיבה קשורה בקשר הדוק עם הישוב, ומשפיעה על עיצוב ההווי הרוחני בישוב.הישיבה ידועה בדרכה הרוחנית הייחודית.

ראשי הישיבה הרב בנימין קלמנזון והרב רא"ם הכהן מתגוררים בישוב, כמו שאר הרמי"ם. הישוב רואה את הישיבה כחלק בלתי נפרד מהישוב, וממקד את מגמות הקליטה גם באברכי הישיבה.

טלפון מזכירות הישיבה: 9964241, פקס: 9961270

אתר הישיבה

שיעור שניתן לילדים בישיבה מפי ראש הישיבה ורב הישוב - הרב רא"ם הכהן (צפיה בוידאו)