• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
banners en-06

בתי הכנסת

בית הכנסת המרכזי

בית הכנסת פועל בכל יום, על פי תקנון המגשר בין הצרכים המגוונים של התושבים. כל תושב זכאי לרכוש מושב, לו ולילדיו, או לשבת במקומות פנויים.

גבאי בית הכנסת: זאב אברהם.

זמני התפילות בימות החול בבית הכנסת המרכזי

 • 5:50: שחרית – מנין ראשון
 • 6.45: שחרית - מנין שני
 • 8:00: שחרית – מנין שלישי (בימי שישי ובחופשות)
 • כעשרים דקות לפני שקיעה: מנחה
 • צאת הכוכבים: ערבית – מנין ראשון
 • 19.30: ערבית - מנין שני (בקיץ מתאחר לפי צאת הכוכבים)
 • 21:00: ערבית- מנין שלישי

 • זמני תפילות מפורטים למנחה וערבית - תשע"ד

זמני התפילות בשבת בבית הכנסת המרכזי

 • בזמן כניסת שבת: מנחה
 • בערב שבת מיד לאחר מנחה: קבלת שבת + ערבית
 • 8:00 בשעון קיץ; 7:45 בשעון חורף: שחרית + מוסף
 • 13:15 בשעון קיץ; 12:30 בשעון חורף: מנחה גדולה
 • 18:00 בשעון קיץ; בשעון חורף מתעדכן: מנחה קטנה
 • צאת השבת: תפילת ערבית
 • רבע שעה אחרי צאת השבת: תפילת ערבית – מנין שני

שיעורים בימי החול

 • כל יום בשעה 21:15: דף יומי מפי הרב רא"ם הכה
 • יום ד' לאחר ערבית: שיעור בהלכה מפי הרב שמואל אריאל

שיעורים בשבת

 • לאחר תפילת מוסף שיעור לכלל הציבור מפי הרב רא"ם הכהן
 • בקיץ לאחר מנחה קטנה לימוד הורים וילדים

זמני התפילות והשיעורים מפורסמים על לוח המודעות.

בית הכנסת הספרדי

פועל באופן מלא בשבתות וחגים.

לימוד לילדים מתקיים בביה"כ לאחר התפילה בכל שבת עם שלום שושן.

גבאי: שלום שושן

בית הכנסת בשכונת "נחלת עמי"

בית הכנסת מיועד לתושבי שכונת "נחלת עמי", ומתקיימות בו תפילות בשבתות. לביה"כ אווירה ייחודית, חמה וצעירה.

גבאי: אביה גולדשטיין

בית מדרש "חיבת הארץ"

בית המדרש הוקם ע"ש עתניאל בן קנז ומרן הבן איש חי. הוקם ע"י הרב דן מרצבך זצ"ל.

שיעורים מתקיימים בבית המדרש לפי הפרסומים, מידי כמה שבועות נערך בו יום עיון בנושאים שונים.