• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

ועדות היישוב

ועד הישוב – הוועד הנבחר האחראי על כל תחומי פעילות הישוב. נבחר אחת לשנתיים.
רן דהן (יו"ר), ישי קליין, דפנה מאיר, לירון שטרנברג ותומר בוקובזה.

ועדת קליטה – וועדה נבחרת אחת לשנתיים, אחראית על תהליך קבלת תושבים לישוב, איקלומם וכו'.
שלומית עמיר (יו"ר), רעות גז ושרה סעייד.

ועדת אקלום – ועדה חופפת לוועדת קליטה, אחראית לדאוג למשפחות החדשות, דואגת למשפחה מלווה לכל משפחה חדשה ולאקלומה.
מיכל למברגר (יו"ר), הדס דעי, אפרת דהן והדר אריאל. 

ועדת חינוך – ועדה נבחרת, אחראית על תחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישוב מהפעוטון עד הנוער.
                    גיל הרך ויסודי - מתת פאסי, מרב מלכיור.
                    נוער - אפרת בן עוליעל, אלינור נחום ודוד סעייד.
 

ועדת ידידות – מארגנת את התמיכה והארוחות ליולדות, לשמחות, אחראית על תחום העזרה בישוב.
תרצה עולמי, שפרה צרי ואפרת דהן.

ועדת "דור ההמשך" – אחראית על שמירת הקשר של הישוב עם הבוגרים.
מזל שפירא, שירה כרמל, רעות דמרי ועידית יונצ'ה.

ועדת חוגים – אחראית על פעילות תקינה ומתאימה לצרכי הישוב בתחום החוגים.
סיגל שילה, מירי שלר ולירון שטרנברג.

ועדת ביטחון – אחראית על נוהלי הביטחון ועל הרבש״ץ. 

צוות צח"י
– צוות חירום ישובי, אחראי על חוסן קהילתי ופעילות תקינה של הישוב בזמן משבר. הצוות מונה כ20 איש מחולקים לצוותים.
סיגל שילה (יו"ר) רימונה בן חמו (יוכי קלמנזון)

                 קשר (דוא"ל, SMS) - אפרת דהן, ארית בראלי
                 אוכלוסיות תל"מ - מרים הכהן
                 הודעה למשפחה - יפי גליק
                 חינוך - אביבה אריאל, אסנת נחום
                 קהילה - מרים הכהן, שולמית פישמן, אורית בראלי, מזל שפירא, שרית רד, שלומית קלמנזון ושרון בנימיני.