• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

מרקם אנושי

header2

מרקם אנושי מגוון שחי חיי קהילה בחיבור ואהבה

הישוב שלנו מורכב ממגוון רחב של אנשים:
ותיקי הישוב בני 60+ לצד זוגות צעירים בני 20+ ובתווך משפחות רבות בכל הגילאים במגוון רחב ומיוחד של
אנשי חינוך, אנשי עסקים, חקלאים, אומנים אנשי רוח ומעשה.
הקשר בין תושבי הישוב מורגש בחיי היומיום, בשיתוף ידידות ועזרה , בפגישות בשבילים ובאירועים המיוחדים.
תושבי הישוב פעילים בקהילה בתחומים שונים: חינוך, תרבות, קליטה ועוד וכל יוזמה אישית למען הקהילה מתקבלת בברכה ושמחה.
קהילה שהיא תומכת ושותפה,אך גם מאפשרת פרטיות ומרחב לכל אחד באשר הוא.