• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

עין אבידן


עין אבידן - קטן

מעיין עין אבידן 


בשעה טובה, נוער עתניאל שמח להזמין את הציבור לבוא לבקר, להתרשם וליהנות מ"עין אבידן" -
מעיין אותו הנוער בנה כחלק מפרויקט הנוער של הקיץ (המשך הפרויקט של טיילת עתניאל שב"ה רבים מטיילים בה),
לע"נ אביעד מנצור והרב דן מרצבך שאהבת הארץ 
ובנייתה בערו בהם.

המעיין נמצא בסמוך לנחלת עמי (מאחורי מגדל המים) - שילוט מתחנת האוטובוס שבנחלת עמי.

סביבות המעיין נטענו 170 עצים (מתוכם 100! עצי פרי) שמוסיפים הרבה למקום.

זה הזמן להודות לכל התורמים שאפשרו לנו לממש חלום - ולבנות את המעיין. 
בעז"ה אנו מתכננים עוד לפתח ולהשקיע רבות במעיין ובטיילת, ולצורך כך - נשמח לתמיכתכם.
תרומות ניתן להעביר דרך אליה דמרי.

ולסיום - הרחצה באחריות המתרחץ בלבד! המים עמוקים! נא לא לשלוח ילדים בלא ליווי.

נוער עתניאל

עין אבידן

עין אבידן 2