• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
banners en-06

עתניאל בצמיחה - פרויקטים


עתניאל – עם המבט קדימה


הישוב עתניאל שבמועצה אזורית הר חברון, מנוהל כאגודה שיתופית חקלאית, מונה כ 160 משפחות, ומקיים פעילות קהילתית וכלכלית ענפה, אשר מעבר לנורמה המקובלת בישובים בסדר גודל זה. בישוב פועלת ישיבת הסדר מהמובילות בציבור הדתי לאומי, ישיבה תיכונית מוצלחת, בית ספר אזורי, מעון תמ"ת (בבעלות האגודה), 2 גני ילדים ומערך פעילויות תרבות, נוער וחוגים במחזור שנתי של למעלה מ 2 מיליון ₪. כמו כן בישוב 3 בתי כנסת, אמפי-פארק ובריכת שחייה אשר מהווה מוקד פעילות מרכזי אזורי בחודשי הקיץ.

מזה שנים שעתניאל רואה את עצמה כנושאת דגל ההתיישבות והצמיחה בהר חברון, ואכן כמות המשפחות הנקלטות, היקף הפעילות ופיתוח הישוב בשנים האחרונות מדברים בעד עצמם. אל מול אתגרי התקופה עתניאל שואפת לפרוץ קדימה, לראות את העתיד ולהשקיע השקעה יתרה בפרויקטים שונים, אשר מטרתם הינה להעצים את החוסן הישובי, לקלוט משפחות חדשות לישוב, ולמתג את עתניאל כישוב בעל איכות חיים גבוהה.

נשמח לכל מי שיוכל להצטרף ולקחת חלק בצמיחת ופריחת הישוב בעז"ה.הקמת מרכז בריאות וספורט לזיכרה של דפנה מאיר הי"ד:

otniel sport
לצפיה - תיק פרוייקט פרוייקט קליטה לזוגות צעירים:


otniel tzair

לצפיה - 
לזוג הצעיר 


* * * * * * * *


פיתוח מרכז היישוב:


otniel pituch
לצפיה - תוכנית לפיתוח מרכז היישוב 


* * * * * * * *


פרוייקט להקמת גן משחקים - הדמיה:

otniel gan

לצפיה - הדמיה לפיתוח גן משחקים 
תיק פרוייקט


* * * * * * * *


פרוייקט להקמת אולם ספורט:
מבט צפון מזרח

לצפיה - תיק פרוייקט אולם הספורט


* * * * * * * *


פרוייקט חוסן קהילתי
תיק פרוייקט 


* * * * * * * *

פרוייקט שילובים
תיק פרוייקט שילובים


* * * * * * * *פרוייקט השבת מי קולחין
תיק השבת מי קולחין